Gratis fragt
8 dages returret
12 måneders garanti
0
Ring +45 99 235 235

Persondatapolitik

Hos Conmas tager vi beskyttelse af dit privatliv og dine persondata seriøst. Det er derfor vigtigt for os, at du forstår hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

I vores persondatapolitik kan du læse, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, samt hvad dine rettigheder er. 

Persondatapolitikken forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor de indsamles, hvordan de indsamles, samt hvordan de behandles. Persondatapolitikken forklarer også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder. Persondatapolitikken skal læses i sammenhæng med virksomhedens øvrige vilkår for den tjeneste, du anvender, da der kan forekomme yderligere specifikke vilkår.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling og behandling af dine personoplysninger er Conmas. Vores kontaktoplysninger er:

Conmas ApS
CVR nr.: 33863748

Frederikshavnsvej 295
9800 Hjørring
Danmark

E-mail: databeskyttelse@conmas.dk

Indsamling og behandling af persondata

Indsamling og behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og sker alene til legitime formål, og kun i det omfang og tidsrum det er nødvendigt for at opnå disse formål, eller så længe det ellers er påkrævet af gældende lovgivning.

Når du handler ved os

Når du handler ved os, indsamler vi kundedata i form af dine kontaktoplysninger såsom din mailadresse eller dit telefonnummer, kredit- eller betalingskortoplysninger, bankkontonummer, registreringsnummer eller andre bank- eller betalingsoplysninger, samt dit eller din virksomheds navn. Dette gør vi for at kunne kontakte dig og håndtere dine ordrer, så vi kan levere vores services. Derudover indsamler vi oplysninger om aftaleforhold, såsom leveringsadresse, faktureringsadresse, kontaktskema og kontaktpersoner, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er erhvervsdrivende, registrerer vi typisk en kontaktperson i vores system.

Når du besøger vores hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse i kontaktformularen. Vi anvender derudover cookies på vores hjemmeside. Dette kan du læse om i vores cookiepolitik.

Når du retter henvendelse

Ligeledes indsamler vi de persondata, der fremgår af din henvendelse, når du kontakter vores kundeservice. Dette gør vi for at kunne give dig den bedst mulige hjælp, når du henvender dig til os. 

Hvis du kontakter os via Facebook-side, vil vi modtage de oplysninger om dig, som fremgår i din besked. Dette er udover de oplysninger, du selv giver os, også dit navn.

Når du retter telefonisk henvendelse til os, noterer vi dit navn og formålet med henvendelsen, hvis det er relevant. Dette gør vi med formålet om at have mulighed for at følge op på din henvendelse, så vi f.eks. kan notere din ordre. Oplysningerne vedrørende henvendelsen opbevares kun indtil, at den er færdigbehandlet. Såfremt henvendelsen resulterer i et kundeforhold, vil du herefter blive betragtet som kunde, og den videre behandling og sletning af dine personoplysninger vil følge af vores sædvanlige procedure for behandling. 

Vi anvender kun dine personoplysninger til markedsføring, hvis du har givet dit samtykke. 

Derudover opbevarer vi dine persondata for at være i stand til at overholde forskellige gældende lovmæssige krav, såsom reglerne i bogføringsloven og forældelsesloven.

Sikkerhed

For at beskytte dine personoplysninger har vi en række organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, såsom interne politikker, procedurer og sikkerhedssystemer for at sikre, at vi følger sikkerhedsstandarderne på området og derved beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret adgang bedst muligt.

Conmas’ behandling af dine personoplysninger foregår altid efter de gældende krav, herunder de sikkerhedskrav, der følger af gældende persondatalovgivning. Vi gennemgår regelmæssigt de indsamlede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle.

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde det eller de formål, som de er indsamlet til, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne længere end det. Når dette ikke længere er nødvendigt, sletter vi dine persondata. 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Behandling baseret på opfyldelse af kontrakten med dig

Størstedelen af de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, behandles med formål om at levere de ønskede ydelser til dig, så vi kan opfylde vores kontrakt med dig. Indsamlingen sker således på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i Databeskyttelsesforordningen. 

Det følger af denne artikel, at indsamling og behandling af personoplysninger er tilladt når det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i.

Behandling baseret på samtykke – og din ret til at trække dit samtykke tilbage

Nogle former for behandling kan kun finde sted, hvis du forudgående har givet os dit samtykke. Hvis vi behandler dit CPR-nr. til kreditvurdering, vil det f.eks. kun kunne ske på baggrund af dit samtykke. Vi indsamler således ikke dit CPR-nr., hvis ikke du frivilligt har givet os samtykke til det. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men det kan få konsekvenser for din mulighed for at handle hos os. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra det meddelte tidspunkt, og påvirker således ikke lovligheden af vores tidligere behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Behandling baseret på legitim interesse

Generelt vil behandling af dine personoplysninger som hovedregel ske på baggrund af et indgået kontraktforhold eller dit givne samtykke, men enkelte former for behandling kan ske på baggrund af legitime interesser, såsom anlæggelse af en erstatningssag, hvis du forvolder skade på vores materiel. Dette følger af artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen. 

Dette skal dog ske på baggrund af en afvejning mellem vores legitime interesse og dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Dine rettigheder

Når vi indsamler og behandler dine persondata, har du forskellige rettigheder i forhold til de personoplysninger vi har om dig. Hvis du vil ønsker at gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Ret til indsigt 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at få indsigt, får du tilsendt en kopi af dine persondata, og du vil derudover blive orienteret om formålene med behandlingen, modtagerne eller kategorierne af modtagere, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, mv. 

Ret til at blive glemt

Du har ret til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan slette alle de registrerede oplysninger, da vi kan være lovmæssigt forpligtede til at opbevare bestemte oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at give os besked, hvis du mener, at de oplysninger vi har registreret om dig ikke er korrekte eller fuldstændige. 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker at dine personoplysninger behandles til særlige formål, f.eks. direkte markedsføringsformål. 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode os om at udlevere de persondata, som du har givet os, til enten dig selv eller en anden bestemt modtager.

Ret til begrænsning

I stedet for f.eks. sletning har du også ret til at anmode os om at begrænse anvendelsen af dine persondata.

Kontakt os

Hvis du ønsker at vide mere om vores persondatapolitik eller ønsker at sende en forespørgsel vedr. dine rettigheder, kan du kontakte os på databeskyttelse@conmas.dk

KONTAKTINFO

Conmas
Frederikshavnsvej 295
9800 Hjørring, Danmark

Tlf: +45 99 235 235
Mail: info@conmas.dk

CVR: 33863748

Udfyld formularen for prisforespørgsel

Prisforespørgsel